Coaching

Coaching jest skutecznym sposobem przewidywania swojej przyszłości – poprzez jej tworzenie – umożliwia zainicjowania sytuacji, na jakiej nam zależy.

Jest partnerską relacją, współpracą z klientami w kreatywnym procesie prowokującym do myślenia i działania. To dynamiczny proces, w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem ważnych dla klienta celów.

Nie daje gotowych odpowiedzi, za to zadaje najwłaściwsze pytania, dzięki którym klient uzyskuje szerszą perspektywę i może dostrzec to, czego samodzielnie mógłby nie zauważyć. Wspieranie klienta w rozwoju osobistym, dokonywaniu zmian, realizacji ważnych celów odbywa się zgodnie z zasobami i możliwościami, jakimi klient dysponuje w danym momencie.