Mentoring

Pojęcie „Mentoring” pochodzi od imienia postaci opisanej w Odysei Homera. Mentor był godnym zaufania przyjacielem i doradcą, któremu Odyseusz na czas swojej wyprawy powierzył opiekę nad swoim synem Telemachem i rodziną. Ciekawostką jest fakt, że pod postacią Mentora tak kryje się bogini Atena, znana z mądrości i sprytu.

Mentoring to zindywidualizowany proces uczenia się w relacji mistrz - uczeń. Mentor / mentorka to osoba doświadczona, która dzieli się swoją wiedzą z osobą o mniejszym doświadczeniu, a relacja między nimi charakteryzuje się wzajemnym zaufaniem. Relacja ta jest zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Rolą mistrza jest natomiast inspirowanie, stymulowanie, motywowanie i rozwijanie możliwości ucznia. 

Celem procesu jest by mentee, dzięki odpowiednim zabiegom mentora, poznawał/a siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i zyskiwał/aodwagę by iść wybraną przez siebie drogą i realizować wybrane cele.