Dla Ciebie

Zaangażuj mnie jeśli potrzebujesz wsparcia w następujących obszarach:

  • rozwój osobisty
  • wsparcie dzieci w rozwoju
  • komunikacja ze sobą samą/samym i otoczeniem
  • odbudowywanie i wspieranie poczucia własnej wartości
  • spotkanie ze sobą samą/samym – dookreślanie siebie i swoich potrzeb
  • realizacja celów i zamierzeń
  • odkrywanie i wspieranie własnego potencjału
  • uodważnianie (do dokonywania zmian lub i zaniechania)