AGNIESZKA MARUDA - SPERCZAK

SPIRITUS MOVENS 

Co mogę zrobić dla Ciebie?

 • uczę jak skutecznie motywować siebie i innych
 • nie interesuje mnie, dlaczego ludzie czegoś nie robią, koncentruję się na tym dlaczego mogliby TO zrobić
 • wskazuję co działa motywująco, a co demotywująco, czym wywracam sposób myślenia „do góry nogami”
 • sprawiam, że cele biznesowe stają się motywujące
 • przygotowuję do wystąpień publicznych
 • podnoszę wyniki sprzedaży i standardy obsługi klienta
 • dzięki pracy ze mną zmiany zachodzą sprawnie, a ludzie chętnie się w nie angażują
 • upraszczam podejście do motywacji
 • wdrażam to co wie i potwierdza nauka, a czego biznes wciąż jeszcze szuka
 • sprawiam, że ludzie osiągają najlepsze rezultaty
 • wspieram liderów w mądrym prowadzeniu ludzi
 • dostarczam właściwe rozwiązania
 • uczę zadawania najważniejszych i skutecznych pytań
 • wspieram efektywne zarządzanie zespołami 

Zadzwoń do mnie, kiedy:

 • planujesz wprowadzić zmiany
 • obserwujesz spadek zaangażowania
 • wzrasta rotacja pracowników 
 • chcesz zwiększyć wyniki sprzedaży
 • chcesz podnieść standardy obsługi klienta
 • potrzebujesz zaangażować ludzi w działanie
 • realizacja nowych projektów „utyka”
 • chcesz stworzyć kulturę motywującą w swojej organizacji
 • realizacja celów biznesowych kuleje
 • chcesz wystąpić przed licznym audytorium
 • chcesz przeszkolić (grupowo i indywidualnie) managerów, specjalistów i dyrektorów zarządzających

INSTANT INFLUENCERKA

Trenerka Biznesu, mówczyni inspiracyjna i motywacyjna

 • Reiss Motivation Profile (RMP) Master
 • mentorka, konsultkantka i praktyk biznesu
 • akredytowana Coach ICF
 • Master NLP
 • promotorka skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości

Jedyna trenerka Instant Influence w PL

 • przeszkolona i certyfikowana przez dr M. V. Pantalona
 • ucząca metody w języku polskim i angielskim 

Praktyka i doświadczenie

 • setki godzin na scenie
 • tysiące na sali szkoleniowej
 • tysiące w pracy indywidualnej z ludźmi
 • managerowie, których efektywność i wyniki wzrosły 

Tematyka wystąpień i szkoleń

 • Przywództwo w VUCA
 • Budowanie zaangażowania i motywacji
 • Sprzedaż oparta o wartości
 • Warunki BRZEGOWE, czyli jak przestać frustrować siebie i innych w biznesie
 • Instant Influence w życiu i biznesie
 • Naturalna PEWNOŚĆ siebie
 • Autentyczność i budowanie odwagi
 • Plemienne Przywództwo 
 • Kultura motywująca
 • Kompetencje Przyszłości
 • FAKTY i MITY motywacji 
 • Inteligencja Emocjonalna
 • RADICAL CANDOR 
 • MAKE IT SIMPLE
 • Think BIG act small
 • Effective communication
 • Content is the King, Context is the Queen, Influence is the Chess
 • Budowanie relacji - Zobacz
 • Autentyczność - Zobacz

Co robię?

Wspieram
biznes

Szkolę managerów i zarządy, zarówno w korporacjach jak i mniejszych firmach po to, by wdrażać w nich kulturę motywującą, co przekłada się na wzrost zaangażowania oraz poprawę efektywności, a także wyników sprzedażowych i  finansowych. Prowadzę projekty rozwojowe i wdrożeniowe.

Przemawiam i inspiruję

Występuję na scenie mówiąc o motywacji, komunikacji, zmianach, sprzedaży, budowaniu relacji. Rozwiewam mity z nimi związane. Chętnie dzielę się wiedzą oraz doświadczeniem, co znajduje odzwierciedlenie w licznych szkoleniach, publikacjach i udzielonych wywiadach.

Pracuję indywidualnie

Spotykam się z klientami indywidualnie, pracując nad ich celami życiowymi lub biznesowymi. Często pracuję z dziećmi i nastolatkami w sprawie nauki oraz podejmowanych przez nie w tym trudnym wieku decyzji. Uczę rodziców jak rozmawiać z dziećmi by robiły to, co ważne.